(1)
Ridwan; Tati Narawati. Songah : Strategi Inovasi Dan Diseminasi Kesenian Lokal Ke Global. Senakreasi 2021, 3, 28-35.